Політика конфіденційності

Заява-згода на обробку наданої інформації

Особа (суб’єкт даних), яка надає дані та знаходиться на https://just-agro.company/ та/або в застосунку «Just Agro» на всіх можливих платформах, надає згоду Компанії, а також у випадку надання даних щодо третіх осіб гарантує, що дана згода отримана від осіб (суб’єктів даних), чиї дані надаються Компанії на обробку, тобто здійснення будь-яких дій (операцій) або сукупність дій (операцій), які здійснюються із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з наданими даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накоплення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знешкодження, обробку на паперових носіях та/або за допомогою внесення даних в електронну базу даних, з метою надання користувачам безпечних та ефективних Продуктів, надання доступу до Продуктів Компанії, управління та удосконалення Продуктів, інформування про Продукти та будь-якої іншої інформації від імені Компанії, а також захисту інтересів Компанії та в інших цілях, що дозволені законодавством, що застосовується та/або погоджених з особою, що надає дані.

Компанія запитує у користувача мінімальний об’єм відомостей з метою підтримки зв’язку з користувачем:

 • Ім’я користувача;
 • Мобільний телефон;
 • Адреса електронної пошти;
 • Будь-яка інша інформація, яку користувач дозволить розмістити в особистому кабінеті: фамілія, по-батькові, фото, вік.
 • Товар чи послуга, які пропонуються (опис, характеристика, тощо).

Особа, яка передає дані, надає згоду щодо надання Компанії інформації, що надається третім особам, в тому числі особам, які здійснюють підтримку служб та послуг Компанії, в об’ємі, достатньому для здійснення такої підтримки.

Згода суб’єкта даних на обробку наданих даних, що міститься в даній Заяві-згоді, діє безстроково та може бути відкликане в будь-який момент суб’єктом даних шляхом письмового звернення до Компанії у відповідності з діючим законодавством.

Дана політика захисту персональних даних застосовується до усіх користувачів інформаційних систем та веб-сайтів (Продуктів) Компанії. Дана політика захисту персональних даних закріплює рекомендації та практичні поради користувачам щодо виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», європейських актів, зокрема враховуючи положення Регламенту Європейського Парламенту і Ради 2016/679/ЄС «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних».

У цьому Розділі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі;
 • володілець бази персональних даних – Компанія, якій за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом (як цей термін визначено нижче);
 • уповноважена особа – визначена особа серед співробітників Компанії, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх зборі та обробці;
 • Закон – Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями);
 • згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення користувача (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
 • обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відомостей про користувачів.
 • персональні дані – дані, які ідентифікують особисто користувача, як окремо, так і в сукупності з іншою інформацією, доступною Компанії, у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних.

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, про що йдеться в даній Політиці конфіденційності.

ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія, пропонуючи свої послуги, потребує обсяг інформації про користувача, такі як основні дані профілю та типи людей, з якими користувач хоче/може знайти контакт. Компанія збирає інформацію, створену під час використання послуг Компанії (журнали доступу), а також інформацію від третіх сторін (при отриманні доступу до послуг Компанії через обліковий запис у соціальних мережах).

Інформація, яку надає користувач

Для користування послугами Компанії, користувач надає наступну інформацію:

 • при створенні облікового запису користувач надає Компанії свої облікові дані для входу, а також деякі основні дані, необхідні для роботи служби, такі як стать і дата народження;
 • при заповненні даних профілю користувача, передбачена можливість надати додаткову інформацію щодо особистості користувача, способу життя, інтересів та інших відомостей (фото, відео). Для надання певного вмісту, наприклад зображення чи відео, користувач може надати доступ до камери чи фотоальбому. Деяка інформація, яку користувач забажає надати Компанії, може вважатися «особливою» або «делікатною» в певних юрисдикціях, наприклад, ваше расове або етнічне походження, сексуальна орієнтація та релігійні переконання. В будь-якому випадку, надання інформації такого змісту автоматично супроводжується згодою користувача обробку відповідної інформації;
 • у випадку здійснення підписки на платну послугу або здійснення купівлі безпосередньо у Компанії, а не через платформу, як-от iOS або Android, користувач надає право Компанії або постачальнику платіжних послуг, уповноваженого Компанією на такі дії, інформацію щодо номеру вашої дебетової чи кредитної картки чи іншу фінансову інформацію, необхідну для здійснення такої купівлі;
 • участь користувача в опитуваннях/фокус-групах супроводжується наданням ставлення до продуктів та послуг Компанії, відповіді на запитання та відгуки.
 • у випадку прийняття участі в акціях, подіях або конкурсах, які запроваджуються Компанією, використовується надана при реєстрації чи входу до аккаунту інформація про користувача;
 • будь-яке звернення до центру обслуговування клієнтів Компанії супроводжується збором необхідної інформації, яка може бути записана виключно з метою забезпечення високої якості обслуговування
 • при обробці персональних запитів користувача (відправлення електронного листа третім особам, тощо), Компанія збираємо інформацію про третіх осіб, яка була надана користувачем для виконання запиту;
 • під обробку даних підпадають чати користувача з іншими користувачами, в тому числі зміст публікацій;

Обробці даних підлягають дані, надані Компанії про користувача, зокрема:

 • надання інформації про окремого користувача Компанії може здійснюватися іншими користувачами Компанії у випадку такого звернення.

Інформація щодо користувача, яка обробляється Компанією, під час користування послугами, може включати інформацію щодо активностей на сервісах, інформацію про пристрій (апаратне та програмне забезпечення, IP-адреса, ідентифікатор, тип пристрою, налаштування й характеристики для конкретних пристроїв та програм, збій додатків, рекламні ідентифікатори: AAID Google і IDFA від Apple), тип браузера, версія та мова, операційна система, часові пояси, ідентифікатори, пов’язані з файлами cookie або іншими технологіями, які можуть однозначно ідентифікувати пристрій або браузер; бездротове та мобільне мережеве з’єднання; інформація про датчики пристрою, такі як акселерометри, гіроскопи та компаси.

 • у випадку надання дозволу користувачем, Компанія збирає дані щодо геолокації різними способами, залежно від послуги та пристрою, який використовується, включаючи з’єднання GPS, Bluetooth або Wi-Fi. Збір геолокації користувача в такому випадку відбувається у фоновому режимі. Подібні послуги різняться в залежності від запиту користувача.

ВИКОРИСТАННЯ

Головна мета Компанії при здійсненні збору персональних даних – надання користувачеві безпечних та ефективних продуктів. Користувачі також погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані з метою:

 • Надання послуг та клієнтської підтримки на запит користувача;
 • Виконання Угоди з користувачем;
 • Вирішення спорів, збору відгуків та виявлення несправностей;
 • Індивідуального налаштування, аналізу та удосконалення послуг, інформаційного наповнення та рекламування продуктів;
 • Інформування користувача про продукти, цільовий маркетинг, оновлення послуг та рекламних пропозицій на основі інформаційних переваг користувача;
 • Розсилання індивідуальних маркетингових повідомлень шляхом надсилання листа на електронну адресу та смс (від чого користувач може відмовитись у будь-який момент, змінивши інформаційні уподобання);
 • Порівняння персональних даних для підтвердження їх точності та перевірки їх третіми особами у випадках, передбачених законодавством.

МАРКЕТИНГ

Компанія не здійснює продаж та не надає персональні дані користувача третім особам у маркетингових цілях, які не передбачені Умовами використання, без надання прямої згоди на це користувача.

Компанія може надавати персональні дані користувача:

 • Провайдерам послуг, які здійснюють передбачені угодами сприяння в наданні послуг (розслідування шахрайств, збір платіжок, обслуговування клієнтів, послуги консультантів);
 • Третім особам, яким користувачі прямо вимагають Компанію надати свої персональні дані;
 • Правоохоронним органам, будь-яким іншим державним органам або третім особам у відповідь на запит інформації в рамках розслідування кримінальних справ, будь-якої іншої протиправної діяльності або будь-якої іншої діяльності, яка може призвести до залучення до відповідальності Компанію та її користувача.

В будь-яких інших випадках Компанія не має право надавати персональні дані будь-яким особам, включаючи уповноважені державні органи, без запиту, оформленого у відповідності до норм законодавства України.

КУКІ-ФАЙЛИ

Компанія використовує та дозволяє іншим використовувати файли cookie та подібні технології (веб-маяки, пікселі, тощо) для розпізнавання користувача та/або пристроїв (наприклад, автентифікація, запам’ятовування уподобань і налаштувань, аналіз трафіку та тенденцій сайту, надання і вимірювання ефективності рекламних кампаній, що дає змогу використовувати соціальні функції), які користувач може краще контролювати за допомогою налаштувань браузера та інших інструментів.

Компанія доводить до відома, що деякі веб-переглядачі (включаючи Safari, Internet Explorer, Firefox і Chrome) мають функцію «Не відстежувати» («DNT»), яка повідомляє веб-сайт, що користувач не хоче, щоб його чи його активність в Інтернеті відстежувалися. Якщо веб-сайт, який відповідає на сигнал DNT, отримує сигнал DNT, браузер може заблокувати цей веб-сайт від збору певної інформації про користувача браузера. Не всі браузери пропонують опцію DNT, а сигнали DNT ще не є однорідними. З цієї причини багато компаній, включаючи Компанію «Май джин», наразі, не відповідають на сигнали DNT.

БЕЗПЕКА

Персональні дані користувача зберігаються в інформаційних системах Компанії та зберігаються різними способами (шифрування, паролі, обмеження доступу пов’язаних компаній, співробітників та підрядників, тощо) для захисту персональних даних користувача від несанкціонованого доступу та розголошення.

Використання, передача, розповсюдження, доступ, блокування, видалення персональних даних користувача здійснюється лише на підставі рішень уповноважених представників Компанії у відповідності з вимогами законодавства, що застосовується та законними інтересами користувача.

При прийнятті юридично важливих рішень, взаємодії користувача з третіми особами за запитом Компанії з метою виконання угод з користувачем або за запитом користувача здійснюється неавтоматизована обробка персональних даних в тому об’ємі, який обумовлений цілями такої взаємодії та з дотриманням вимог щодо безпеки інших даних, які не підпадають під обробку.

ЗМІНИ

У випадку необхідності внесення змін, а також у випадку змін в законодавстві України щодо персональних даних, Компанія має право в будь-який момент змінити дану Політику, про що попередить користувача за допомогою веб-сайту Компанії. Продовження користування продуктами Компанії після внесення відповідних змін означатиме автоматичну згоду на прийняття таких змін, у випадку якщо отримання окремої згоди не вимагатиметься нормами законодавства України.